GDPR

Aktieselskabet Basnæs – Persondatapolitik Maj 2018INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER:

Vi indsamler kun personlige oplysninger såsom navn, cpr-nummer, telefonnummer og adresse i relevante situationer såsom ved ansættelse og ved nye lejere i ejendommene. Det er altid op til det enkelte individ, om vedkommende vil afgive personlige oplysninger til vores brug hos Basnæs A/S. De oplysninger som vi indsamler kunne eksempelvis bruges til at udbetale løn, kontakte lejere i forbindelse med vedligehold mm. Vi bruger kun oplysninger i sammenhænge relevante for virksomheden.

Indsamlede persondata kan kun anvendes, hvis vedkommende har givet udtrykkeligt samtykke hertil, medmindre lovgivningen tillader os at tage kontakt uden indhentelse af samtykke. Der er altid mulighed for at angive, at man fremadrettet ikke ønsker at blive kontaktet af os, samt at oplysninger om persondata slettes fra vores arkiv, både fysisk og online.


SIKKERHEDSPOLITIK VEDR. BEHANDLING:

Hos Basnæs A/S har vi udarbejdet en række arbejdsprocedurer, der sikrer beskyttelse af personlige oplysninger. Persondata er hos Basnæs A/S altid opbevaret aflåst, enten fysisk i aflåst skab eller elektronisk ved hjælp af adgangskoder. Vi tilstræber på denne måde at leve op til almene sikkerhedsstandarder samt efterleve persondataloven og persondataforordningens bestemmelser.


ADGANG TIL DINE EGNE OPLYSNINGER:

Når vi indsamler oplysninger om et individ, har vedkommende ret til at få indsigt i de indsamlede oplysninger. Ligeledes har vedkommende ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling samt få rettet, korrigeret eller slettet personoplysninger, hvis dette findes nødvendigt. Ved spørgsmål rettes kontakt til de dataansvarlige, Charlotte Overgaard og/eller Desirée von Kauffmann.


PROCES FOR AKTINDSIGT:

Processen for aktindsigt hos Basnæs A/S er meget ligefrem. Ytres der et ønske om aktindsigt fra et individ, på hvem vi behandler persondata, vil al relevant data på denne person samles fra det elektroniske samt fysiske arkiv, og en kopi vil videregives til vedkommende.